English English
Сензор Метис

Сензорът разкри, че „надушва опасността“, за да предотврати пожари в акумулаторите на електрически превозни средства.

Сензори за спектрометър за молекулярни свойства™ (MPS™).

Сензорите за молекулярни свойства Spectrometer™ (MPS™) поставят нов индустриален стандарт в сензорната технология за точност и дългосрочна стабилност.

Merit Sensor

Нарастването на популярността и навлизането на електрическите превозни средства не може просто да бъде изразено с думи; човек трябва да погледне данните.

Sensata IoT

Il Piano nazionale Transizione 4.0 (già Industria 4.0 e Impresa 4.0) messo a punto dal Ministero dello sviluppo Economico.