English English
Сензор за въглеводороди от NevadaNano

Въглеводородите са органични съединения, състоящи се само от водородни и въглеродни атоми...

Почти всички въглеводороди се срещат естествено в суров нефт, като петрол и природен газ. Причината за това е, че суровият нефт е направен от разложена органична материя, която е в изобилие от водородни и въглеродни атоми. Докато въглеводородите могат да бъдат намерени в други естествени източници, като естествен суров каучук, повечето приложения са в нефтохимическата промишленост. Тъй като те могат да бъдат опасни химикали, сензорите за въглеводороден газ са от съществено значение в много индустрии.

Какво представляват въглеводородите?

Въглеводородите са най-широко използваното органично съединение на планетата. Те се използват за горене и енергийни източници, транспортни горива, разтворители, почистващи препарати, смазочни материали и грес, наред с други приложения. Общите въглеводородни газове, намиращи се в много индустрии, включват: Водород Метан (CH4): Метанът е по-лек от въздуха и лесно гори във въздуха. Той е без мирис и цвят. Етан (C2H6): Етанът също е без мирис и цвят, с много ниска температура на запалване. Пропан (C3H8): Пропанът е универсално гориво, което е безцветно и без мирис и обикновено съществува като запалима течност или газ. Бутани (CH10): Бутанът е силно запалим и съществува като газ при стайна температура. Той е безцветен, но има мирис на бензин. Пентани (C5H12): Пентанът е бистра, безцветна течност с мирис на петрол. Хексан (C6H14): Хексанът е без мирис и мирис, когато е чист, но лесно се запалва. Хептан (C7H16): Хептанът е запалим химикал, който обикновено се използва като разтворител. Той е безцветен и има мирис на петрол. Този списък включва също следи от октан (C8H18) и въглеводороди с по-високо молекулно тегло.

Как са опасни въглеводородите?

Въглеводородите често се срещат в много домове в малки количества. Но дори малки количества могат да представляват опасност за здравето. Ако тези токсични (и запалими) газове се вдишват, могат да се развият сериозни проблеми с дишането. При високи концентрации може да възникне състояние, подобно на пневмония. Ако този проблем ескалира, той може да причини необратимо увреждане на белите дробове, кома, гърч, неправилен сърдечен ритъм, увреждане на бъбреците и черния дроб и смърт. Работниците в петролната индустрия или всяка индустрия, която използва петролни продукти, са изложени на риск от излагане на въглеводороди. В допълнение към вредните физически ефекти на самите химикали, съществуват допълнителни рискове, като: Създаване на среда с дефицит на кислород, която може да доведе до задушаване. Пожари или експлозии, ако концентрациите са достатъчно високи и има източник на запалване. Бързото развитие на високи концентрации, тъй като тези химикали често се съхраняват под налягане в тръбопроводи или контейнери за съхранение.

Избор на най-добрия сензор за въглеводороден газ

Не може да се отрече, че въглеводородите представляват сериозна заплаха за много работни места. Най-добрият начин да запазите околната среда и служителите в безопасност е като изберете най-надеждния газов сензор на пазара. MPS сензор на NevadaNano осигурява изключителна надеждност и точност. Дизайнът на сензора включва искробезопасен корпус и лесен за използване софтуер. Той също така включва компенсация за околната среда, така че да знаете, че получавате точни показания, независимо от условията на околната среда. Иновативният дизайн на MPS разчита на превъзходна електроника като част от микроелектромеханичния (MEMS) преобразувател за бързо откриване на пълната гама от горими газове. За да научите повече за предимствата на най-иновативния сензор за въглеводороден газ на пазара, свържете се с нас GVZ Components днес.