English English

Uncompensated packages

  • Превключете към оформлението на мрежата
  • Превключване към оформление на таблицата

Сензор за диференциално налягане с некомпенсиран повърхност (0,04-1 psi)

Сензор за некомпенсирано налягане (5-60 psi)

Сензор за некомпенсирано налягане отзад, монтиран на повърхността (0-500 psi)

Повърхностно монтиран некомпенсиран сензор за налягане (5-500 psi)