English English

NISSHA-FIS

  • Превключете към оформлението на мрежата
  • Превключване към оформление на таблицата

Полупроводникови въглеводороди газов сензор

Газов сензор с въглеводороди с въглероден филтър

LPG-пропан (R290) полупроводников газов сензор

LPG-Пропан (R290) полупроводников газов сензор - силициев филтър

Полупроводников H2 газов сензор

Полупроводников сензор за алкохол

Полупроводникови органични разтворители / VOC / Сензор за алкохолни газове

Сензор за газ хладилни агенти / фреон (R22)

Хладилни агенти / Фреон (R134a, R410a, R407c) сензор за газ

Водороден сензор за откриване на течове

Хладилни агенти / Фреон (R32, HFO1234YF) сензор за газ

Сензор за въглероден оксид газ - въглероден филтър