English English

Gas Sensors

  • Превключете към оформлението на мрежата
  • Превключване към оформление на таблицата

Въглеводороден полупроводников газов сензор

Въглеводороден полупроводников газов сензор с въглероден филтър

LPG-пропан (R290) полупроводников газов сензор

LPG-Пропан (R290) полупроводников газов сензор - силициев филтър

H2 полупроводников газов сензор

Алкохолен полупроводников газов сензор

Органични разтворители / VOC / Алкохол полупроводников газов сензор

Сензор за газ хладилни агенти / фреон (R22)

Хладилни агенти / Фреон (R134a, R410a, R407c) сензор за газ

Водороден сензор за откриване на течове

Хладилни агенти / Фреон (R32, HFO1234YF) сензор за газ

Сензор за въглероден оксид газ - въглероден филтър

FIS® сензор за сероводород (H2S) откриване

Амоняк (NH3)/Сензор за газ за хладилен агент

Сензор за газ CO / CH4 - въглероден филтър

Сензор за газ CO / LPG-Пропан (R290) - силициев филтър