English English

Precalibrated modules

  • Превключете към оформлението на мрежата
  • Превключване към оформление на таблицата

Модул за озонов сензор без калъф

Модул за озонов сензор без калъф

Озоновен вентилиран модул с калъф и вентилатор

CO/CH4 предварително калибриран модул - няма случай

CO/CH4 предварително калибриран модул - с калъф

CO/CH4 предварително калибриран модул - без случай - изход за концентрация

CO/CH4 предварително калибриран модул с изход за корпус и концентрация

Предкалибриран модул CO / LPG-пропан (R290) без калъф

Предкалибриран модул CO / LPG-пропан (R290) с калъф

CO/LPG-пропан (R290) предварително калибриран модул без случай с изходна концентрация

CO/LPG-пропан (R290) предварително калибриран модул с изход за корпус и концентрация

CH4 Предкалибриран модул без калъф

CH4 Предкалибриран модул с калъф

CH4 Предварително калибриран модул без случай, с изходна концентрация