English English

Mixers & Blenders

  • Превключете към оформлението на мрежата
  • Превключване към оформление на таблицата

Калибриран разходомер с висок поток с 5 години гаранция

Персонализиран колектор за връзка с два разходомера с 24 месеца гаранция

Двумащабен разходомер с вграден кислороден порт и 36 месеца гаранция

Смесете и наблюдавайте въздуха и кислорода с 36 месеца гаранция

Голям LCD монитор с подсветка, разходомер и смесител с 36 месеца гаранция

Многоизмервателна система с голям LCD монитор с подсветка, разходомер и смесител с 36 месеца гаранция

Всичко в едно смесител за кислород / въздух

Точни смеси FiO2 и общ диапазон на висок и нисък дебит с 24 месеца гаранция

Точни смеси FiO2, предназначени за CPAP с 24 месеца гаранция