English English

Flow meters

  • Превключете към оформлението на мрежата
  • Превключване към оформление на таблицата

Устойчив, точен и надежден поликарбонатен разходомер с 5 години гаранция

Устойчив, точен и надежден акрилен разходомер с 5 години гаранция

Калибриран разходомер с висок поток с 5 години гаранция

Колектор за конфигурация с единичен разходомер с 5 години гаранция

Колектор за конфигурация с единичен или двоен разходомер с 5 години гаранция

Персонализиран колектор за връзка с два разходомера с 24 месеца гаранция

Двумащабен разходомер с вграден кислороден порт и 36 месеца гаранция

Устройство за постепенно отбиване на новородени от допълнителна кислородна зависимост с 12 месеца гаранция

Сензор за дебит

Сензор за дебит