English English

MPS™ Flammable Gas Sensor

MPS Запалим НевадаНано

 

Сензорът за запалим газ на NevadaNano за молекулярни свойства™ (MPS) захранва следващото поколение детекция на горими газове. MPS осигурява безпрецедентна надеждност, точност и безопасност на работниците, като едновременно открива над дузина от най-често срещаните горими газове, включително водород. Ние наричаме това TrueLEL™. Никой друг сензор не може точно да отчита 0-100% LEL в над дузина различни газове само с едно фабрично калибриране, MPS никога не изисква калибриране на място.
Зарежда се ...

 

  • Превключете към оформлението на мрежата
  • Превключване към оформление на таблицата

Сензор за запалим газ от следващо поколение TrueLEL

Доставя сензор за запалим газ MINI TrueLEL

Единица за оценка на сензор за запалим газ