English English

Motor Protection

кликсон

  • Превключете към оформлението на мрежата
  • Превключване към оформление на таблицата

Протектор на двигателя

Херметично затворен протектор на двигателя за еднофазна защита срещу намотка

Термален протектор на двигателя

Протектор на двигателя

PCT твърдотелни нагреватели

Хладилен пакет

Протектор на двигателя

прекъсвачи

Херметично затворена еднофазна защита срещу навиване

Защита на двигателя от Sensata Кликсън

Защита на двигателя / Термично изключване

Прекъсвач

Херметично затворена еднофазна защита срещу навиване

Протектор на двигателя

Еднофазен херметичен протектор на двигателя

Херметически затворени 3-фазни моторни протектори с навиване