English English

Circuit Breakers & SSR

кликсон

въздушен лег

  • Филтри
  • Превключете към оформлението на мрежата
  • Превключване към оформление на таблицата

Хидравлични магнитни протектори

GFCI Модул за защита от земна повреда

1 да 35 Amps, регистрирани в UL търговски прекъсвачи

35 да 150 Amp Търговски топлинен прекъсвач

Хидравлични магнитни протектори

ELCI морски сензорен модул за защита на земната повреда

12.5 да 60 Amp Търговски топлинен прекъсвач

Модулни разпределителни системи

175 да 200 Amp Търговски топлинен прекъсвач

Хидравлични магнитни протектори

Хидравлични магнитни протектори (SNAPAK®)

15 да 30 Amp Прецизен термичен прекъсвач

Хидравлични магнитни протектори

2 да 40 Amp Търговски топлинен прекъсвач

Хидравлични магнитни протектори