English English

Beta and Gamma Ray Sensor

Лого на TevisoИнженери, физици и експерти по приложения на TEVISO Sensor Technologies Ltd. се занимават с продукти за електронно измерване на физически данни. Фокусът е върху разработването и производството на компактни и здрави сензори за радон и радиоактивно излъчване.

  • Превключете към оформлението на мрежата
  • Превключване към оформление на таблицата

Ядрен бета и сензор за гама-лъчение