English English

GVZ Custom Solutions

  • Превключете към оформлението на мрежата
  • Превключване към оформление на таблицата

Детектор за изтичане на газ за HVAC-R / FC

Предоставя пълен набор от информация за концентрацията на радон

Детектор за изтичане на хладилен агент и токсичен газ

Компактна многопараметрова дъска за качество на въздуха в помещенията 

Компактен единичен / двоен модул за диференциално налягане 

Релейна платка за предварително калибрирани модули (FiS3000)