English English

iot приложения

IIoT

РАЗПОЛЗВАНЕ НА ИНДУСТРИЯ 4.0 ЧРЕЗ БЕЗЖИЧНА ВРЪЗКА

Широчината и конфигурируемостта на нашите безжични системи премахват разходите за инсталиране и поддръжка, свързани с традиционните кабелни системи. Това предимство предлага на клиентите по-лесен начин за добавяне IOT свързаност с тяхното оборудване, което улеснява наблюдението на активи в реално време - дори от отдалечени места.

  • Превключете към оформлението на мрежата
  • Превключване към оформление на таблицата

Нискообхватен индустриален безжичен преобразувател за налягане

Индустриален безжичен преобразувател за налягане с нисък обхват

Индустриален безжичен преобразувател на налягане

Индустриален безжичен температурен преобразувател - 1/4”NPT

Безжичен предавател

Индустриален безжичен цифров предавател

Индустриален безжичен 4-20 mA предавател

Безжичен 4-20 mA предавател с Tx захранване

Индустриален безжичен 0-10 Vdc предавател

Едноканален безжичен приемник

Петканален безжичен приемник

IoT Шлюз за дистанционно наблюдение на активи

Безжичен към Ethernet или RS-232/485 шлюз

Безжичен към USB шлюз