English English

Automotive

  • Филтри
  • Превключете към оформлението на мрежата
  • Превключване към оформление на таблицата

Детектор за изтичане на газ за HVAC-R / FC

Изключете батерията с високо напрежение

Термичен сензор за изтощена батерия

ОВК / Сензор за налягане в хладилника

Керамичен капацитивен сензор за налягане

Херметически затворен сензор за налягане

Датчик за налягане