English English

ATEX products

  • Филтри
  • Превключете към оформлението на мрежата
  • Превключване към оформление на таблицата

ОВК / Сензор за налягане в хладилника

Сензор за налягане и температура

HVAC / сензор за налягане в хладилника

Ключове за налягане

CO2 Превключватели за налягане в системата

Автоматични нулиращи превключватели за налягане

Термостати с фиксирана температура

Защита на двигателя / Термично изключване

PID сензори

Сензор за запалим газ от следващо поколение TrueLEL

Сензор за метаново газ от следващо поколение