English English

ATEX products

  • Филтри
  • Превключете към оформлението на мрежата
  • Превключване към оформление на таблицата

Детектор за изтичане на газ за HVAC-R / FC

ОВК / Сензор за налягане в хладилника

Сензор за налягане и температура

HVAC / сензор за налягане в хладилника

Ключове за налягане

CO2 Превключватели за налягане в системата

Автоматични нулиращи превключватели за налягане

Термостати с фиксирана температура

Защита на двигателя / Термично изключване

Водород (Н2) модул за откриване на течове на газ - 5V - Аналогов изход

Водород (Н2) модул за откриване на течове на газ - 5V - Аналогов изход с съединителен кабел

PID сензори

Сензор за запалим газ от следващо поколение TrueLEL