English English

Medical

  • Филтри
  • Превключете към оформлението на мрежата
  • Превключване към оформление на таблицата

Протектор на двигателя

Протектор на двигателя

Протектор на двигателя

Защита на двигателя / Термично изключване

Защита на двигателя / Термично изключване

Едно, дву- и четириканални аналогови инфрачервени сензори TO-39

EzPyro ™ SMD - интегрирана цифрова пироелектрическа IR сензорна система

ezPyro ™ SMD + цифров пироелектрически IR сензор с разширен обхват

ezPyro ™ SMD Dual - двуканален пироелектричен детектор

Едноканален - цифров изход - пакет TO-39 - Детектор на пламъка