English English

Medical

  • Филтри
  • Превключете към оформлението на мрежата
  • Превключване към оформление на таблицата

Висока скорост CO2 сензор - гъвкав и с много опции

Високоскоростен и миниатюрен CO2 сензор

Изключително бърза реакция CO2 сензор (50 показания/сек)

PC интерфейс за GSS CO2 SprintIR сензори

PC интерфейс за GSS CO2 Сензори CozIR

PC интерфейс за GSS CO2 ExploIR сензори

автономен CO2 комплект за оценка за CozIR®-A

автономен CO2 комплект за оценка за ExplorIR®-M

Съветът за оценка на сензорите (SEB)

Пасивно компенсиран сензор за налягане (15-300 psi) ниско / средно налягане