English English

Motorcycles & RV

  • Филтри
  • Превключете към оформлението на мрежата
  • Превключване към оформление на таблицата

ОВК / Сензор за налягане в хладилника

Керамичен капацитивен сензор за налягане

Херметически затворен сензор за налягане

Датчик за налягане

Сензор за налягане и температура

ОВК / Сензор за налягане в хладилника

Пиезо-резистивни сензори за налягане

Сензори за херметично налягане

Керамичен капацитивен сензор за налягане 5VDC Захранване, Ratiometric Output

Датчик за налягане