English English

нефтогазови приложения

Oil & Gas

  • Филтри
  • Превключете към оформлението на мрежата
  • Превключване към оформление на таблицата

Детектор за изтичане на хладилен агент и токсичен газ

Ultra-ниска мощност NDIR CH4 сензор

Сензор за запалим газ от следващо поколение TrueLEL

Доставя сензор за запалим газ MINI TrueLEL

MPS сензор за хладилен газ - S4

MPS сензор за хладилен газ - MINI 

Сензор за метаново газ от следващо поколение

Взривозащитен газов калориметър

Интелигентен предавател / детектор за глава