English English

Thermal Runaway

  • Филтри
  • Превключете към оформлението на мрежата
  • Превключване към оформление на таблицата

Термичен сензор за изтощена батерия

Монтира се в комплекта батерии, за да усети термичното бягане