English English

Air quality

  • Филтри

Детектор за течове за HVAC-R - компактен калъф

Предоставя пълен набор от информация за концентрацията на радон

Детектор за течове за HVAC-R - стандартен калъф

Детектор за изтичане на хладилен агент и токсичен газ

Компактна многопараметрова дъска за качество на въздуха в помещенията 

Компактен единичен / двоен модул за диференциално налягане 

Релейна платка за предварително калибрирани модули (FiS3000)

Полупроводникови въглеводороди газов сензор

Газов сензор с въглеводороди с въглероден филтър

LPG-пропан (R290) полупроводников газов сензор

LPG-Пропан (R290) полупроводников газов сензор - силициев филтър

Полупроводников H2 газов сензор

Полупроводников сензор за алкохол

Полупроводникови органични разтворители / VOC / Сензор за алкохолни газове