English English

PPD42NJ

Сензор за частици

Въз основа на метода на разсейване на светлината, той непрекъснато открива въздушни частици. Изходен импулс, който съответства на концентрацията на единица обем частици, може да бъде получен, като се използва оригинален метод за откриване, основан на разпръснат светлина принцип, подобен на брояча на частиците.

  • Стабилно и чувствително откриване не само на цигарен дим, но и на домашен прах, който се счита за задействащ астма на закрито.
  • Въздухът се самоаспирира от механизма за генериране на въздушен ток с вграден нагревател.
  • Лесна поддръжка. Устойчива висока чувствителност.
  • По-компактен, по-лек и лесен за инсталиране.
Приложения Качество на въздухаКамион, автобус и HVORОВКПромишлен

документация

Попитайте за този продукт