English English

Radon Detector RN53

Системи за непрекъснато наблюдение на радон (CRM)

 Този продукт всъщност не е наличен!

Радоновият детектор RN53 работи по метода за електростатично събиране на радоновото потомство Po218 и Po214. Както Po218, така и Po214 се разпадат чрез алфа емисия. PIN диод, който е част от детектора RN53, непрекъснато открива алфа частиците. Интегриран анализатор на енергийния спектър отделя сигнала за нежелани продукти на разпад. Скоростта на изходните импулси на RN53 е пряка мярка за концентрацията на газ радон в sampводен въздух.

Електростатичното събиране на продуктите на разпадане на газа радон е прецизен и надежден метод за получаване на представителна мярка за концентрацията на радон в наблюдаваната среда.

Приложения Качество на въздухаБезопасностClean EnergyПромишленмедицинскиИзследвания и анализ

документация

Попитайте за този продукт