English English

ОВК

  • Филтри
  • Превключете към оформлението на мрежата
  • Превключване към оформление на таблицата

Аксесоарна компактна релейна платка за предварително калибриран модул (FiS3000)

ОВК / Сензор за налягане в хладилника

Сонда за температурен сензор

Протектор на двигателя

Херметично затворен протектор на двигателя за еднофазна защита срещу намотка

Защита на двигателя от Sensata Кликсън

Защита на двигателя / Термично изключване

Протектор на двигателя

Еднофазен херметичен протектор на двигателя