English English

GVZ Custom Solutions

  • Превключете към оформлението на мрежата
  • Превключване към оформление на таблицата

Детектор за изтичане на газ за A1, A2L, A3

Детектор за изтичане на газ за A2L

Детектор за изтичане на запалими газове

Детектор за изтичане на газ за метан (CH4)

Детектор за изтичане на газ за въглероден диоксид (CO2)

Релейна платка за предварително калибрирани модули (FiS3000)

Аксесоар за релейна платка GSR-3 

Аксесоар за GSR-3 Relay board - Easy Connect

Компактен единичен / двоен модул за диференциално налягане 

Компактна многопараметрова дъска за качество на въздуха в помещенията 

Детектор за изтичане на хладилен агент и токсичен газ

Предоставя пълен набор от информация за концентрацията на радон